DELOR HERITAGE 1864 SAUTERNES

Giá Liên hệ: 0934282212

Quốc gia: Vang Pháp

Vùng nho: Margaux, Bordeaux

Vụ nho: 2017

Dòng vang: Ngọt

Nồng độ cồn: 13%

Dung tích: 750 mL

Nhiệt độ bảo quản: 14 °C -18 °C

Giống nho: Sémillon, Sauvignon Blanc

Delor Héritage 1864 Sauternes