SÉT QUÀ TẾT SỐ 14

Giá Liên hệ: 0934282212

  1. Vang Torley 75cl – Hungary
  2. Bánh Meal 450g – Vziệt Nam
  3. Nho Queen 150g – Ấn Độ
  4. 4. Kẹo Phát tài 120g – Việt Nam
  5. 5. Trà Ahmad Tea 40g – Anh
  6. Kẹo Kinh Đô 230g – Việt Nam
  7. 7. Giỏ mây – Việt Nam