Tag Archives: chivas 18

Chivas 18 có gì đặc biệt

Chivas được ra đời từ 1640, được kết hợp tinh tế bởi các nét tinh hoa nghệ thuật về rượu. Trải qua nhiều năm lịch sử, Chivas càng khẳng định được tên tuổi của mình hơn. Nhà Schivas xây dựng một lâu đài lớn có tên Schivas Aberdeenshire trong nhiều thế kỷ người dân trong […]